רכז נגישות

דרכי יצירת קשר:
פרטי רכז הנגישות: ירון פנחס

טלפון: 073-7099999

פקס: 077-6047482

מייל: gisha@golfco.co.il